IBK

Tööohutusdokumentatsiooni koostamine

Koostame tööohutusdokumentatsiooni vastavalt Teie ettevõtte spetsiifikale.


Saadame Teile dokumentide loetelu, mis on seadusega ette nähtud igale ettevõttele.
                                                                                              
1.           Töötervishoiu ja tööohutuse kord
2.           Töökeskkonnaspetsialisti määramise käskkiri
3.           Teade Tööinspektsioonile töökeskkonnaspetsialisti määramise kohta
4.           Töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete kirjeldus
5.           Ettevõttes esmaabi andja määramise käskkiri
6.           Isikukaitsevahendite kasutamise kord
7.           Isikukaitsevahendite väljastamise kaart
8.           Käskkiri IKV eest vastutava isiku kohta
9.           Töökeskkonna sisekontrolli korraldamise käskkiri
10.         Sisekontrolli läbiviimise tabel
11.         Töötajate juhendamise registreerimise tabel
12.         Töötajate tervisekontrolli tabel
13.         Sissejuhatav ohutusjuhend
14.         Esmaabijuhend
15.         Üldine elektriohutusjuhend
16.         Ergonoomikajuhend
17.         Hädaolukorras tegutsemise juhend
18.         Tuleohutusjuhend
19.         Töökorraldusreeglid (sisekorraeeskiri)
20.         Ohutusjuhendid töökohtadele (tehtavale tööle)
21.         Ohutusjuhendid seadmetele