IBK

Töökeskkonnaspetsialisti põhiteenus

Töökeskkonnaspetsialisti põhiteenus;

1. Tööohutuse korraldamine

2. Süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine

3.Töökeskkonnariskianalüüsi täiendamine ja vajadusel töökeskkonna parameetrite mõõtmiste korraldamine

4.Kirjaliku tegevuskava koostamine ja selle jälgimine, toetudes riskianalüüsi tulemustele

5.Töötajate ja ettevõte juhataja teavitamine töökeskkonnas esinevatest riskidest

6.Tervisekontrolli korraldamine töötajatele

7.Töötaja sissejuhatava juhendmise läbiviimine. Vajadusel täiendjuhendamine

8.Tööõnnetuste ja kutsehaiguste käsitlemine

9.Ohutusjuhendite (seadmetele ja tehtavale tööle) täiendamine ja muutmine