IBK

Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine

Töökeskkonna riskianalüüsis tutvume tööruumidega ja töötingimustega ning auditeerime olemasolevat töötervishoiualast dokumentatsiooni (tööohutuse ja töötervishoiualane sisekontrolli dokumentatsioon);

kaasame riskide hindamisel ettevõtte töötajaid;

hindame töötajatele mõjuvaid ohutegureid töökeskkonnas;

määrame ära riskitasemed- tulemused kajastuvad riskianalüüsis;

korraldame töökeskkonna mõõdistamise;

hindame ära (füüsikalised, bioloogilised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised) riskid;

koostame eelneva alusel kirjaliku riskianalüüsi.